1 Krn 4,10

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Judy
4 10 A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: «Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!» I sprawił Bóg to, o co on prosił.


Zobacz rozdział