1 Krn 4,30

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Symeona
4 30 Betuel, Chorma, Siklag,


Zobacz rozdział