1 Krn 4,9

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Judy
4 9 Jabes* był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: «Ponieważ w bólu porodziłam».


Przypisy

4,9 - Por. 1 Krn 2,55; Rdz 35,18; hebr. Oseb = "ból".

Zobacz rozdział