1 Krn 4,9-10

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Judy
4 9 Jabes* był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: «Ponieważ w bólu porodziłam». 10 A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: «Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!» I sprawił Bóg to, o co on prosił.


Przypisy

4,9 - Por. 1 Krn 2,55; Rdz 35,18; hebr. Oseb = "ból".

Zobacz rozdział