1 Krn 6,55

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Miasta kapłańskie i lewickie*
6 55 A od połowy pokolenia Manassesa - dla pozostałych rodzin Kehata: Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami.


Przypisy

6,39 - Por. Joz 21,4-12.

Zobacz rozdział