1 Krn 7,12

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Potomkowie Beniamina
7 12 Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera*.


Przypisy

7,12 - Inne brzmienie w Lb 26,39; Rdz 46,23. Inni popr. "Ira" na "Dana".

Zobacz rozdział