1 Krn 9,9

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Mieszkańcy Jerozolimy
9 9 Braci ich według ich rodowodów było dziewięćset pięćdziesięciu sześciu. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami swoich rodów.


Zobacz rozdział