1 Mch 1,21

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Pierwszy rabunek świątyni jerozolimskiej
1 21 W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało,


Zobacz rozdział