1 Mch 1,5

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Aleksander Wielki i jego następcy
1 5 Potem* jednak padł na łoże i uświadomił sobie, że będzie musiał umrzeć.


Przypisy

1,5 - W r. 323 przed Chr.

Zobacz rozdział