1 Mch 1,56

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Dekret Antiocha IV Epifanesa
1 56 Księgi Prawa*, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem.


Przypisy

1,56 - Wlg: "Boga".

Zobacz rozdział