1 Mch 10,17

JONATAN
Demetriusz I i Aleksander wobec Jonatana
10 17 Napisał więc list i posłał, zwracając się do niego tymi słowami:


Zobacz rozdział