1 Mch 10,33

JONATAN
List Demetriusza i jego śmierć
10 33 Przywracam za darmo wolność każdemu Żydowi, który został wzięty w niewolę z ziemi judzkiej do jakiejkolwiek części mojego królestwa. Każdy niech ich uwolni od podatków tak osobistych, jak opłat od ich bydła.


Zobacz rozdział