1 Mch 11,13

JONATAN
Koniec panowania Aleksandra I Balasa
11 13 Ptolemeusz zaś uroczyście wjechał do Antiochii i włożył sobie na głowę diadem Azji*. Tak więc na swojej głowie miał dwa diademy: Egiptu i Azji.


Przypisy

11,13 - Tzn. państwa syryjskiego.

Zobacz rozdział