1 Mch 11,71

JONATAN
Antioch VI i walki Jonatana w jego sprawie
11 71 Jonatan rozdarł szaty, głowę posypał ziemią i modlił się.


Zobacz rozdział