1 Mch 12,23b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
JONATAN
Przymierze z Rzymem i Spartą
12 23 Wtedy my damy wam odpowiedź. Wasze bydło i wasz dobytek należy do nas, a to, co my posiadamy, jest wasze. Wydajemy polecenie, aby wam zostały oznajmione te słowa».


Zobacz rozdział