1 Mch 12,31

JONATAN
Dalsze walki Jonatana i Szymona
12 31 Wtedy Jonatan zwrócił się przeciwko Arabom, których nazywano Zabadejczykami*, pokonał ich i zabrał łupy na nich zdobyte.


Przypisy

12,31 - Mieszkańcy Zebedani i jego okolic, 30 km na północ od Damaszku.

Zobacz rozdział