1 Mch 13,30

SZYMON
Grobowiec Machabeuszów
13 30 To jest pomnik grobowy, który wybudował w Modin, a który stoi do dnia dzisiejszego.


Zobacz rozdział