1 Mch 14,2

SZYMON
Demetriusz II w niewoli
14 2 Gdy Arsakes*, król Persji i Medii, dowiedział się, że Demetriusz wszedł na jego ziemie, posłał jednego ze swych dowódców z poleceniem, aby pochwycił go żywego.


Przypisy

14,2 - Stały tytuł króla Partów; chodzi tu o Mitrydatesa I.

Zobacz rozdział