1 Mch 14,43

SZYMON
Dokument ku czci Szymona
14 43 że będzie się troszczył o świętości; że wszyscy mu będą posłuszni; że jego imieniem będą znaczone wszystkie umowy spisywane w kraju, i że będzie się ubierał w purpurę i złoto.


Zobacz rozdział