1 Mch 14,48

SZYMON
Dokument ku czci Szymona
14 48 Postanowiono też, że dokument ten będzie wyryty na tablicach z brązu i będzie umieszczony na świątynnym murze na widocznym miejscu.


Zobacz rozdział