1 Mch 2,21

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Wybuch powstania
2 21 Niech nas [Bóg] broni od przekroczenia prawa i jego nakazów!


Zobacz rozdział