1 Mch 2,29n

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Pierwsze walki
2 29 Wtedy wielu z ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwie i słuszne, udało się na pustynię* i tam przebywało 30 razem ze swoimi dziećmi, żonami i bydłem. Wszystko bowiem, co złe, zwaliło się na nich.


Przypisy

2,29 - Judzka. Por. Hbr 11,38.

Zobacz rozdział