1 Mch 2,55

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Śmierć Matatiasza
2 55 Jozue za zachowanie Bożego polecenia został sędzią Izraela*.


Przypisy

2,55 - Por. Lb 14,6-9.30.38; Lb 27,18-21; Pwt 31,3-8.

Zobacz rozdział