1 Mch 2,62

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Śmierć Matatiasza
2 62 Nie obawiajcie się zatem pogróżek grzesznego człowieka*, bo jego chwała to gnój i robactwo;


Przypisy

2,62 - Króla Antiocha IV Epifanesa i jego urzędników.

Zobacz rozdział