1 Mch 2,63

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Śmierć Matatiasza
2 63 dziś się wywyższa, a jutro już go się nie znajdzie, bo powrócił do swego prochu i przepadły jego zamysły*.


Przypisy

2,63 - Ps 146[145],4.

Zobacz rozdział