1 Mch 3,12

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Apoloniuszem
3 12 Oni zaś zabrali łupy na nich zdobyte, a Juda wziął sobie miecz Apoloniusza i walczył nim przez całe swoje życie.


Zobacz rozdział