1 Mch 3,18-19

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Seronem
3 18 Juda odparł: «Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo Niebu* nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. 19 Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba.


Przypisy

3,18 - (1 Mch 3,18.22) - Mowa o Bogu, którego imienia nie podaje nigdy autor księgi.

Zobacz rozdział