1 Mch 3,20

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Seronem
3 20 Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować.


Zobacz rozdział