1 Mch 4,36

JUDA MACHABEUSZ
Oczyszczenie świątyni*
4 36 Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić».


Przypisy

4,36 - Zob. 2 Mch 10,1-8.

Zobacz rozdział