1 Mch 4,46;14,41

JUDA MACHABEUSZ
Oczyszczenie świątyni*
4 46 a kamienie złożyli na oznaczonym miejscu na świątynnej górze, na tak długo, aż się ukaże prorok i nimi rozporządzi.
SZYMON
Dokument ku czci Szymona
14 41 że Żydzi i kapłani postanowili, iż Szymon będzie ich władcą i arcykapłanem na wieki, tak długo, aż powstanie wiarygodny prorok,


Przypisy

4,36 - Zob. 2 Mch 10,1-8.

Zobacz rozdział