1 Mch 4,50

JUDA MACHABEUSZ
Oczyszczenie świątyni*
4 50 Na ołtarzu palili kadzidło, zapalili świece na świeczniku, i jaśniały one w przybytku.


Przypisy

4,36 - Zob. 2 Mch 10,1-8.

Zobacz rozdział