1 Mch 4,52

JUDA MACHABEUSZ
Oczyszczenie świątyni*
4 52 Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku* wstali wcześnie rano


Przypisy

4,36 - Zob. 2 Mch 10,1-8.
4,52 - W grudniu 164 r. przed Chr.

Zobacz rozdział