1 Mch 4,56

JUDA MACHABEUSZ
Oczyszczenie świątyni*
4 56 Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia.


Przypisy

4,36 - Zob. 2 Mch 10,1-8.

Zobacz rozdział