1 Mch 5,43

JUDA MACHABEUSZ
Walki w Gileadzie
5 43 Sam pierwszy przeprawił się na ich [brzeg], a za nim cały lud. Wszyscy poganie zostali przed nimi starci do tego stopnia, że porzucili swą broń i uciekli na dziedziniec świątyni w Karnain*,


Przypisy

5,43 - Dziś: Seich-Saad, 13 km na wschód od er-Rafe.

Zobacz rozdział