1 Mch 5,44

JUDA MACHABEUSZ
Walki w Gileadzie
5 44 ale oni miasto zdobyli i świątynię spalili razem z tymi, którzy w niej byli. Karnain zostało pokonane i nie mogło się już Judzie przeciwstawić.


Zobacz rozdział