1 Mch 6,34

JUDA MACHABEUSZ
Bitwa pod Bet-Zacharia
6 34 Słoniom pokazano sok winnych jagód i morwy, aby je rozjuszyć do bitwy.


Zobacz rozdział