1 Mch 6,46

JUDA MACHABEUSZ
Bitwa pod Bet-Zacharia
6 46 Wtedy podszedł do słonia, przebił go od spodu i zabił, a słoń padając na ziemię przywalił go. Tak oddał tam życie.


Zobacz rozdział