1 Mch 7,17

JUDA MACHABEUSZ
Alkimos i Bakchides w Judei
7 17 Ciała twych świętych [porzucili], a krew ich rozlali wokoło Jeruzalem i nie było, kto by ich pochował*.


Przypisy

7,17 - Ps 79[78],2n.

Zobacz rozdział