1 Mch 7,33

JUDA MACHABEUSZ
Nikanor w Judei
7 33 Po tych wypadkach Nikanor udał się na górę Syjon. Ze świątyni spomiędzy kapłanów i spomiędzy starszych ludu wyszli niektórzy, aby pokojowo go powitać i pokazać mu całopalenie, które miało być złożone za króla.


Zobacz rozdział