1 Mch 7,37

JUDA MACHABEUSZ
Nikanor w Judei
7 37 «Ty sam wybrałeś tę świątynię, aby była poświęcona Twojemu Imieniu, aby była dla Twego ludu domem modlitwy i błagania.


Zobacz rozdział