1 Mch 7,41

JUDA MACHABEUSZ
Nikanor w Judei
7 41 «Gdy bluźnili posłowie króla, wtedy anioł stanął i zabił spomiędzy nich sto osiemdziesiąt pięć tysięcy*.


Przypisy

7,41 - Zob. 2 Mch 15,22-24.

Zobacz rozdział