1 Mch 8,18

JUDA MACHABEUSZ
Przymierze Judy z Rzymianami
8 18 w tym celu, aby zdjęli z nich jarzmo. Widać bowiem było, że królestwo greckie usiłuje wziąć Izraela w niewolę.


Zobacz rozdział