1 Mch 8:1-2

JUDA MACHABEUSZ
Wieści o Rzymianach
8 1 Juda dowiedział się o sławie, jaką cieszą się Rzymianie: że są nadzwyczaj mocni, że życzliwość okazują tym wszystkim, którzy się do nich przyłączają, a nawet przyjaźń zawierają z tymi, którzy udają się do nich, 2 gdyż są nadzwyczaj mocni. Opowiadano mu o ich wojnach i o bohaterskich czynach, których dokonali w wojnie z Galatami*, jak ich zwyciężyli i zmusili do płacenia daniny;


Przypisy

8,2 - Mowa o Gallach w północnej Italii.

Zobacz rozdział