1 P 3,8

Upomnienia dotyczące stosunków z bliźnimi
3 8 Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni!


Zobacz rozdział