1 P 4,5

Upomnienia uzasadnione sądem Bożym
4 5 Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych*.


Przypisy

4,5 - Umarli w sposób duchowy przez grzech. Inni łączą z 1 P 3,19n.

Zobacz rozdział