1 P 4,6

Upomnienia uzasadnione sądem Bożym
4 6 Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu - po Bożemu.


Zobacz rozdział