1 Sm 14,44

SAMUEL I SAUL
Klęska Filistynów
14 44 Odpowiedział Saul: «Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci*, jeżeli nie umrzesz, Jonatanie».


Przypisy

14,44 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział