1 Sm 17,12

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
17 12 Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodził z Betlejem judzkiego, a nazywał się Jesse i miał ośmiu synów. W czasach Saula był on stary i podeszły [w latach] <pośród mężów>.


Zobacz rozdział