1 Sm 17,3

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
17 3 Filistyni stali u zbocza jednej góry, po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry, po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina.


Zobacz rozdział