1 Sm 17,37

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
17 37 Powiedział jeszcze Dawid: «Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna». Rzekł więc Saul do Dawida: «Idź, niech Pan będzie z tobą!»


Zobacz rozdział